Paslaugos

Ką mes darome?

Gesintuvų patikra

Atliekame visų tipų gesintuvų patikras, kurie privalo būti periodiškai
tikrinami. Gesintuvo techninė priežiūra atliekama ne rečiau kaip kartą
per metus. Techninės priežiūros metu nustatome:
– ar gesintuvų naudojimo instrukcijos yra įskaitomos;
– ar nepažeistos gesintuvų plombos, nesugadinti slėgmačiai;
– ar gesintuvai yra su užpildu (nustatoma gesintuvą pasveriant arba
pakilnojant);
– ar gesintuvas neturi akivaizdžių apgadinimo, korozijos požymių, gesinimo
medžiagos nutekėjimo;
– ar neužsikimšęs gesintuvo purkštukas;
– ar slėgio matuoklio rodmenys ar indikatoriai yra darbinio diapazono ar
padėties.

Gesintuvo patikrinimo metu nustačius aukščiau išvardintus trūkumus
atliekame atitinkamos techninės priežiūros procedūras
Nauji gesintuvai
Aprūpiname patalpas, objektus, transporto priemones reikiamomis pirminėmis
gaisro gesinimo priemonėmis.

Priešgaisrinio vandentiekio techninis aptarnavimas

Vadovaujantis bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija
 )vandentiekio tinklas turi būti techniškai sutvarkytas. Vidaus gaisrinį
vandentiekį būtina kartą per metus patikrinti:
nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie
nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti
naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti
elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą. Patikros
rezultatai turi būti surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą;
vidaus gaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai turi būti su žarnomis ir
švirkštais ir laikomi spintelėse. Gaisrinės žarnos turi būti sausos,
susuktos į dvigubą ritę (plokščiosios gaisrinės žarnos) ir prijungtos prie
čiaupų ir švirkštų;
gaisrinių čiaupų spintelės turi būti tvarkingos, lengvai atidaromos, ant
durelių – aiškiai pažymėtas raidžių indeksas „GČ“ arba grafinis ženklas,
jo eilės ir ugniagesių iškvietimo telefono numeris. Prieigų prie gaisrinių
čiaupų vietos turi būti laisvos ir neužkrautos.

Konsultacija NEMOKAMA

Susisiekti